บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 70 คน
เดือนนี้ 2231 คน
ปีนี้ 2231 คน
ทั้งหมด 339953 คน
หน้าหลัก -> แจ้งแนวทางการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๕๖
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือแจ้งแนวทาง.pdf | คู่มือเกณฑ์ศักยภาพ.pdf

       ขอแจ้งแนวทางการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์พัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๕๖ เขตนครชัยบุรินทร์ โดยขอให้ท่านดำเนินการตามคู่มือการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๕๖ และ ส่งแบบบันทึกข้อมูลศักยภาพการบริการปฐมภูมิ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งงานพัฒนาคุณภาพบริการ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

โพสโดย : admin วันที่ 2012-12-17 อ่าน 1840