บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 90 คน
เดือนนี้ 2251 คน
ปีนี้ 2251 คน
ทั้งหมด 339973 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนแบบประเมินตนเอง SAR ๒๐๑๑
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือเชิญ.pdf

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน         
         ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์    กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนแบบประเมินตนเอง  SAR ๒๐๑๑ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสื่อสารกับองค์กรภายนอกในการประเมินคุณภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาล และบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 
         ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จำนวน ๑๐ คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนแบบประเมินตนเอง   SAR ๒๐๑๑  ดังนี้
        วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ กลุ่ม Back Office  ได้แก่
             ๑.หน่วยจ่ายกลาง         ๒.งานจัดการ การเงิน พัสดุ    ๓.ENV      
             ๔.พนักงานขับรถ    ๕.หน่วยซ่อมบำรุง        ๖.งานสารสนเทศ, เวชระเบียน
        วันที่  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  กลุ่ม คลินิก  ได้แก่
             ๑.PCT        ๒.RM        ๓.PTC        ๔.IC        
             ๕.งานส่งเสริมสุขภาพและชุมชนเชิงรุก (แพทย์แผนไทย, กายภาพ) สุขาภิบาลฯ
             ๖.งานชันสูตร,งานรังสี

โพสโดย : admin วันที่ 2012-10-30 อ่าน 946