บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 78 คน
เดือนนี้ 2239 คน
ปีนี้ 2239 คน
ทั้งหมด 339961 คน
หน้าหลัก -> การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ระดับจังหวัด ปี 2561
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือ.pdf | คู่มือ เขต 9_LAB.pdf | ตย.สรุปคะแนน.xlsx | คู่มือ รพ.สต.ติดดาว (กระทรวง).pdf | คู่มือ เขต 9_ IC.pdf | คู่มือ เขต 9.pdf | ตารางประเมิน รพ.สต ติดดาว ปี 2561.pdf | สรุปคะแนน.xlsx | คกก.ประเมิน ปี 2561.pdf | กำหนดการ.pdf

    


     ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ขอแจ้งกำหนดการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ระดับจังหวัด ปี 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมายปี 2561 ตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนสามารถเสริมพลังของบุคลากรในหน่วยงาน ดังกล่าว
    ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ดังนี้
     1.ขออนุมัติให้ทีมประเมินระดับจังหวัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งเป็นบุคลากรในหน่วยงานท่านได้ออกประเมินตามตารางการประเมิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
     2.ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ราชการ เป็นพาหนะในการเดินทางของทีมประเมิน
     3.ขอความอนุเคราะห์เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงของทีมประเมินจากโรงพยาบาล (CUP)

ทั้งนี้ขอให้ทีมประเมิน ได้ส่งคะแนนผลการประเมินภายใน 3 วันหลังการประเมินแต่ละแห่ง มาที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  surinpho.qa@gmail.com

โพสโดย : admin วันที่ 2018-06-13 อ่าน 399