บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 84 คน
เดือนนี้ 2245 คน
ปีนี้ 2245 คน
ทั้งหมด 339967 คน
หน้าหลัก -> การบันทึกข้อมูลการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2561
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | คู่มือ.pdf

 ขอให้ หน่วยบริการปฐมภูมิ กรอกข้อมูล การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ดังนี้
    1.รพ.สต. กรอกข้อมูลการประเมิน
    2.สสอ.โดยทีมประเมินอำเภอ กรอกข้อมูลผลการประเมิน รพ.สต. ในอำเภอตนเอง
       กรอกทาง เว็บไซต์ http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/login.php
       โดยใช้ Username 9 หลัก (จากการเติม เลข 0 จำนวน  2 ตัว ด้านหน้า และเติมเลข 0 จำนวน 2 ตัว ด้านหลังรหัส 5 หลักของหน่วยบริการ) 
               Password = รหัส 5 หลักของหน่วยบริการ 

    โดยขอให้กรอกข้อมูลให้เสร็จภายใน วันที่ 8 มิถุนายน 2561

โพสโดย : admin วันที่ 2018-06-01 อ่าน 335