บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 91 คน
เดือนนี้ 2252 คน
ปีนี้ 2252 คน
ทั้งหมด 339974 คน
หน้าหลัก -> วาระประชุม กวป.วันที่ 27 เมษายน 2561 (พชอ.)
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | 092-ความคาดหวัง พชอ. นพ.ยงยศ.pdf | 093-พชอ.-อ.สมคิด.pdf | 091-พชอ. กลไกสู่ความยั่งยืน รองปลัดฯ.pdf | สรุป พชอ.pdf | 01-คู่มือ.pdf

    วาระประชุม กวป.วันที่ 27 เมษายน 2561
    - การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

โพสโดย : admin วันที่ 2018-04-27 อ่าน 104