บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 86 คน
เดือนนี้ 2247 คน
ปีนี้ 2247 คน
ทั้งหมด 339969 คน
หน้าหลัก -> เร่งรัดการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | เอกสารส่งแผน สัญญยืมเงิน.rar

    อ้างถึงหนังสือที่ สร.0032.008/ว512  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ขอให้ท่านดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อำเภอละ 10,000 บาท ตามโครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ รหัสกิจกรรม 0802504M4954 ภายในเดือน พฤษภาคม 2561
    ในการนี้ จึงขอเร่งรัด ให้ดำเนินการส่งแผนและสัญญายืมเงิน ภายใน 20 เมษายน 2561 และดำเนินการประชุม/ส่งหลักฐานล้างเงินยืมภายใน 31 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารที่ เว็บไซด์ กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ http://qa.surinpho.go.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

โพสโดย : admin วันที่ 2018-04-11 อ่าน 223