บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 89 คน
เดือนนี้ 2250 คน
ปีนี้ 2250 คน
ทั้งหมด 339972 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเพื่อปรับเป้าหมายการดำเนินงาน PCC ปี 2561 และแผน 10 ปี
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | ข้อมูลรายอำเภอ - 2.xls | นำเสนอ PCC.pdf | ข้อมูล PCC สุรินทร์ .xls | เกณฑ์ PCC.pdf | เกณฑ์ประเมิน PCC.pdf

    ตามที่ เขตสุขภาพที่ 9 ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อปรับเป้าหมายการดำเนินงาน PCC ปี 2561 และแผน 10 ปี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 นั้น
    ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับแผนการดำเนินงาน PCC จ.สุรินทร์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมศรีไผท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
      1.หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม/เวชปฏิบัติครอบครัว/ผู้รับผิดชอบงาน PCC รพศ./รพท./รพช. ทุกแห่งๆ 1 คน
      2. ผู้รับผิดชอบงาน PCC ใน สสอ. ทุกแห่งๆ ละ 1 คน

โดยขอให้เตรียมข้อมูลตามเกณฑ์ PCC : STAFF  SYSTEM  STRUCTURE ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ http://qa.surinpho.go.th/ หัวข้อประชาสัมพันธ์

โพสโดย : admin วันที่ 2018-03-30 อ่าน 172