บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 97 คน
เดือนนี้ 2258 คน
ปีนี้ 2258 คน
ทั้งหมด 339980 คน
หน้าหลัก -> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือส่งคำสั่ง.pdf | หนังสือส่งคำสั่ง รพ.ค่าย.pdf

      ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)  จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริการทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดเครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ (Seamless Health Service Network) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
      ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงใคร่ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 แนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

โพสโดย : admin วันที่ 2018-03-08 อ่าน 282