บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 59 คน
เดือนนี้ 2220 คน
ปีนี้ 2220 คน
ทั้งหมด 339942 คน
หน้าหลัก -> การดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ปี 2561
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | คู่มือ รพ.สต.ติดดาว.pdf | เกณฑ์ติดดาวปี 61(ส่วนกลาง).rar

    ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว (ครู ก. รพ.สต.ติดดาว) ระดับอำเภอ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานและการประเมิน/เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว ในจังหวัดสุรินทร์ นั้น
    ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
    1. พัฒนาศักยภาพทีมครู ก. อำเภอ ภายใน กุมภาพันธ์ 2561
    2. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว สำหรับ รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในปี 2560 ภายใน กุมภาพันธ์ 2561
    3. ทีมครู ก. อำเภอ ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ในอำเภอตามเป้าหมาย ปี 2561 ภายใน มีนาคม 2561
    4. รพ.สต. พัฒนาส่วนขาดจากผลการประเมินของทีม ครู ก. อำเภอ ภายใน มีนาคม – เมษายน 2561
    5. รพ.สต. เป้าหมาย ปี 2561 รับการประเมินจากทีมประเมินระดับจังหวัด ภายใน พฤษภาคม 2561   
    สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://qa.surinpho.go.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ปี 2561

โพสโดย : admin วันที่ 2018-02-09 อ่าน 832