บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 93 คน
เดือนนี้ 1445 คน
ปีนี้ 1445 คน
ทั้งหมด 299878 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2561
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือเชิญ นอภ.pdf | หนังสือเชิญ รพ.pdf | แบบตอบรับโครงการ พชอ.(แก้ไขล่าสุด).doc

ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2561 จำนวน 2 รุ่น
       รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560
       รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดตามหนังสือเชิญ)

 

โพสโดย : admin วันที่ 2017-12-13 อ่าน 101