บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 67 คน
เดือนนี้ 1445 คน
ปีนี้ 37735 คน
ทั้งหมด 336168 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญชวน อสม.สมัครเป็นจิตอาสา
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | วิทยุสมัครจิตอาสา.pdf | คู่มือการสมัครเป็นจิตอาสาของ อสม..pdf | แบบรายงานจิตอาสา.xlsx

      ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการในการประชุม VDO Conference เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้ขอเชิญชวนให้ อสม. ทุกคนสมัครเป็นจิตอาสา
      ในการนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
          1.บันทึกข้อมูลจิตอาสาของ อสม. ที่  Website http://www.thaipha.net จากนั้นเลือกเมนู“Login”
          2.เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านระดับอำเภอ
          3.กรอกข้อมูล อสม. รายบุคคล โดยให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 10.00 น.
          4.กรอกข้อมูลตามแบบรายงานจิตอาสา ปี 2561 และส่งไฟล์มาที่ Email : surinpho.qa@gmail.com ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 10.00 น.
        ดาวน์โหลดรายละเอียด http://qa.surinpho.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

    จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

โพสโดย : admin วันที่ 2017-11-17 อ่าน 447