บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 73 คน
เดือนนี้ 1451 คน
ปีนี้ 37741 คน
ทั้งหมด 336174 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา Primary Care Cluster วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิตปริ้นเซส
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือเชิญ รพ..pdf | เป้าหมาย.pdf | กำหนดการ.pdf | หนังสือเชิญ.rar

     ด้วย สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา Primary Care Cluster เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิตปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
    ในการนี้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการ คลินิกหมอครอบครัว ( PCC : Primary Care Cluster) เขตสุขภาพที่ 9 โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จึงขอเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิตปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยขอให้ท่านตอบรับการเข้าร่วมประชุมมาที่ e-mail : surinpho.qa@gmail.com ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจากต้นสังกัด

 

โพสโดย : admin วันที่ 2017-06-05 อ่าน 341