บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 54 คน
เดือนนี้ 3182 คน
ปีนี้ 8049 คน
ทั้งหมด 306482 คน
หน้าหลัก -> ขอแจ้งการประเมินงานคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลฯ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือแจ้งประเมิน.pdf | กำหนดการประเมิน สุรินทร์.pdf | เกณท์และแนวทางพัฒนางานรังสี.pdf

    ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานรังสีวินิจฉัย ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและยั่งยืน
    ในการนี้ จึงขอให้ท่านเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลฯ และแจ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลฯออกประเมินฯ ตามกำหนดการประเมินดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

โพสโดย : admin วันที่ 2013-07-16 อ่าน 751