บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 41 คน
เดือนนี้ 3169 คน
ปีนี้ 8036 คน
ทั้งหมด 306469 คน
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลสัญจรและสัมมนาผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๖
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | พยาบาลสัญจร.pdf

    ด้วยสภาการพยาบาล ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและสัมมนาผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การควบคุม การประกอบวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ สำหรับสมาชิกสภาการพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ในวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
   
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใคร่ขอเชิญ ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม ดังนี้
      1.ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด (ตามรายชื่อ)
      2.พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน ๔ คน
      3.พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง แห่งละ ๒ คน
      4.พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอละ ๒ คน
เข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัด

โพสโดย : admin วันที่ 2013-06-14 อ่าน 733