บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 30 คน
เดือนนี้ 3158 คน
ปีนี้ 8025 คน
ทั้งหมด 306458 คน
หน้าหลัก -> การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | พยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาล.pdf

     ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพยาบาลดีเด่น อาจารย์พยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
    ในการนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการกลั่นกรอง คัดเลือก พยาบาล/อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ที่สนใจส่งรายชื่อและผลงาน พร้อมทั้งเอกสารยืนยันผลงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
ส่งให้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ทางสมาคมฯ พิจารณาคัดเลือกในวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๖

 

โพสโดย : admin วันที่ 2013-06-04 อ่าน 762